Fotogalleri: Local Heroes 1992-1993 (6)
T.v. affisch kulturnattagig 15 oktober 1993. T.h. Kulturnattabladet för gig 15 oktober 1993