Thomas Carlsson & P-O Hesselbom: avtackning @ Oceanen den 7 sept 2012
Foto: Anita Ålander (bild 22)