P-O Hesselbom berättar för Christer Fridhammar 2011-09-09 (14)

Epilog

Den här CD:n har varit väldigt kul att sätta ihop eftersom jag mestadels har varma minnen från alla konstellationerna. Inget band var så långvarigt som Forever Blues men det är väl så att de flesta har ett band som de gärna återkommer till. Även Road Dust är för mig en sådan grupp.

Men de band som är med här har alla kvalitéer som jag hoppas framgår, och det är roligt att höra flera musiker som sedan fortsatt att spela, t ex Göran Svenningsson och andra. Flera av de som medverkar är också sådana jag fortfarande gärna träffar privat.

P-O Hesselbom. Berättat för Christer Fridhammar

[P-O i replokalen med Little Peppi’s Blues Band 1994. Fotograf Monica Dahlander]